• Byggruppen

Personal

 

Tomas Carlsson

Projektledare
072-222 62 31
tomas.carlsson@bggr.se

Cathrin Mellin

Ekonomiansvarig
073-420 48 64
cathrin.mellin@bggr.se